Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 2209

  • Tổng 7.226.018

Danh sách các tổ chức hành nghề Công chứng đủ điều kiện nhận tập sự tại tỉnh Quảng Bình

16:31, Thứ Ba, 13-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

GHI CHÚ

1

Phòng công chứng số 1

CCV Từ Minh Liên

1963

Trưởng Phòng

Đang hướng dẫn tập sự cho bà               Nguyễn Thị Nhung

CCV Trà Đình Phúc

1975

Phó Trưởng Phòng

Đang hướng dẫn tập sự cho ông Hoàng Nhật Linh và ông Trần Huy Hoàng

2

VPCC Hải Vượng

CCV Nguyễn Thị Vượng

1969

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Đặng Công Huân

CCV Trần Thị Ngân

1975

Công chứng viên

Đang hướng dẫn tập sự cho bà             Nguyễn Ngọc Linh

3

VPCC Nhất Tín

CCV Lê Hương Trà

1982

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho ông Nguyễn Xuân Thế và bà Trần Thị Thanh Huyền

CCV Hoàng Hữu Cảnh

1977

Công chứng viên

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Nguyễn Thị Nguyên và bà Đinh Thị Hoàng Lan

4

VPCC Trung Sơn

CCV Lưu Trung Sơn

1979

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Nguyễn Thị Trang và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa

CCV Hoàng Thị Ngọc Anh

1988

Công chứng viên

5

VPCC Trần Trọng Kiệm

CCV Trần Trọng Kiệm

1976

Trưởng VPCC

CCV Lê Thị Thanh Lâm

1975

Công chứng viên

6

VPCC Lê Minh Tuấn

CCV Lê Minh Tuấn

1990

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho bà                  Đặng Thị Lan Trinh

CCV Nguyễn Văn Thởi

1952

Công chứng viên

7

VPCC Nguyễn Thanh Xuân

CCV Nguyễn Thanh Xuân

1960

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Bùi Ngọc Huệ

CCV Trần Thị Cài

1959

Công chứng viên

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Nguyễn Thị Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

CCV Trần Văn Lê

1959

Công chứng viên

Đang hướng dẫn tập sự cho ông Lê Thanh Hiền và bà Nguyễn Thị Hải Yến

8

VPCC Bùi Thị Thu Hằng

CCV Bùi Thị Thu Hằng

1979

Trưởng VPCC

CCV Phạm Thị Mỹ Hạnh

1975

Công chứng viên

9

VPCC Lê Ngọc Lệ

CCV Lê Ngọc Lệ

1953

Trưởng VPCC

CCV Nguyễn Hoàng Nguyên

1971

Công chứng viên

10

VPCC Trần Thị Hoàn

CCV Trần Thị Hoàn

1958

Trưởng VPCC

Đang hướng dẫn tập sự cho bà Võ Thị Trà

CCV Phí Văn Hiếu

1971

Công chứng viên

11

VPCC Trần Võ Thị Thanh Bình

CCV Lê Vui

1969

Trưởng VPCC

CCV Trần Võ Thị Thanh Bình

1987

Công chứng viên

CCV Nguyễn Thị Thanh Hồng

1973

Công chứng viên

Các tin khác