Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 4103

  • Tổng 7.264.681

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 3/2024

7:45, Thứ Ba, 9-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 05/4/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 872/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2024.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân về pháp luật, chính sách phòng, chống bệnh lao; tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao và công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, vì một xã hội tham gia giao thông an toàn.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 và những năm tiếp theo; Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06.
Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 25/2024/NĐ-CP  ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”...
Bên cạnh đó, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo, youtobe….. trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.    

                                   
                                                                                 Ánh Ngọc
 

Các tin khác