Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 141

  • Tổng 7.459.360

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024

10:30, Thứ Ba, 23-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024.

Theo đó, Để Đề án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả, trong năm 2024 cần tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ chính: Xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện Đề án; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ hòa giải viên, kết quả hoạt động hòa giải của từng hòa giải viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên có đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu hòa giải ở cơ sở; In ấn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; biên soạn các tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật có nội dung phù hợp với đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho tổ viên Tổ hòa giải viên tại các huyện, thị xã, thành phố; Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tư pháp, các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai Kế hoạch này.

Thu Hương
 

Các tin khác