Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 196

  • Tổng 7.459.415

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024

10:28, Thứ Ba, 23-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch xác định 08 nội dung chính cần tập trung thực hiện trong năm 2024 gồm: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, quán triệt nội dung Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, trong đó chú trọng lồng ghép vào các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, qua mạng xã hội… ; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở; Biên soạn, phát hành tài liệu và đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trên các phương tiện thông tin đại chúng;  Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2024; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính.
Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

Thu Hương

Các tin khác