Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 939

  • Tổng 7.232.109

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 12 năm 2020

13:27, Thứ Năm, 3-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 12/2020.

Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).
- Một số quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;
- Một số quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;
- Một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm

* Bản ghi âm được gửi vào Email của Phòng Tư pháp.

Các tin khác