Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 2171

  • Tổng 7.121.917

Bộ Tư pháp giới thiệu Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 407QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...
Xem tiếp
Hãy chung tay đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết   Tin mới
Thời gian qua, tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở nước ta đã giảm thiểu đáng kể, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được coi là tập tục khó có thể xóa bỏ.
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống...   Tin mới
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp Quảng Bình về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, vừa qua, Sở Tư...
Xem tiếp
Tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng,...   Tin mới
Tài liệu liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) được Bộ Tư pháp biên soạn, sưu tầm, tổng hợp.
Xem tiếp
Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 01 năm 2021   Tin mới
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần