Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3100

  • Tổng 7.448.342

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7 năm 2020

15:42, Thứ Tư, 8-7-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 7/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

Tài liệu phát thanh của tháng 7/2020 với các nội dung sau:
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

Các tin khác