Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3231

  • Tổng 7.448.473

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6 năm 2020

15:40, Thứ Năm, 4-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 6/2020 với các nội dung sau:

- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRẺ EM;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC.
- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

Các tin khác