Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1116

  • Tổng 7.232.286

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 10 năm 2020

9:52, Thứ Bảy, 3-10-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 10/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

- Một số quy định của Luật Người cao tuổi;
- Một số quy định của Luật Phòng, chống thiên tai;
- Một số quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

Các tin khác