Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2846

  • Tổng 7.448.088

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2020

9:37, Thứ Ba, 7-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 4/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

Tài liệu phát thanh của tháng 4/2020 với các nội dung sau:
- MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG COVID -19 THEO HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM;
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG VÀ VỨT KHẨU TRANG BỪA BÃI
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

Các tin khác