Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3391

  • Tổng 7.448.633

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 9 năm 2020

16:21, Thứ Năm, 3-9-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 8/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

- Một số quy định của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;
- Một số nội dung cơ bản của Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án;
- Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng;
- Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

Các tin khác