Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3079

  • Tổng 7.448.321

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 8 năm 2020

10:22, Thứ Hai, 3-8-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 8/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

Tài liệu phát thanh của tháng 8/2020 với các nội dung sau:
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM;
- MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ;
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI;
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
 
Tải nội dung:

Các tin khác