Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 820

  • Tổng 7.231.990

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 11 năm 2020

15:15, Thứ Hai, 2-11-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 11/2020.

Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).
- Ý nghĩa ngày Pháp luật nước CHXHC Việt Nam;
- Một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường;
- Một số quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Một số quy định của Luật An toàn thực phẩm.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm

Các tin khác