Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 3917

  • Tổng 7.264.495

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung...   Tin mới
Ngày 14/6/2024, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1616/KH-STP về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp năm 2024.
Xem tiếp
Yêu cầu chung với cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử...   Tin mới
Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2023/TT-BTTTT quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan...
Xem tiếp
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám...   Tin mới
Ngày 29/3/2024, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 775/KH-STP về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình năm 2024.
Xem tiếp
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024   Tin mới
Ngày 30/01/2024, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 277/KH-STP về Thực hiện chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp. Theo đó, Kế hoạch đã đặt ra 07 nhiệm vụ và 02 giải pháp thực hiện:
Xem tiếp