Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1162

  • Tổng 5.462.780

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện Đề án 06 của ngành...   Tin mới
Để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao về triển khai thực hiện Đề án 06 theo kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 30/5/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển...   Tin mới
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) trong lĩnh vực tư pháp, ngày 19/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành...
Xem tiếp
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển...   Tin mới
Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Xem tiếp
Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch...   Tin mới
Ngày 10/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 1155/KH-TCĐ về hoạt động của Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Tư pháp tỉnh Quảng...
Xem tiếp