Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3218

  • Tổng 7.448.460

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử

9:59, Thứ Ba, 5-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 3061/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, ngày 15/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1624/UBND-KSTT về việc triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp đến cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện, cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch và công chức các ngành có liên quan, trong đó tập trung niêm yết, công khai TTHC, trong đó có mẫu tờ khai, mẫu điện tử tương tác phục vụ thực hiện TTHC được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BTP, để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về việc ký số bản điện tử giấy tờ hộ tịch và trả bản điện tử giấy tờ hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; bảo đảm việc nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến theo đúng quy định.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện rà soát Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, bảo đảm tích hợp đầy đủ nội dung mẫu hộ tịch điện tử tương tác trên Hệ thống; bảo đảm việc duy trì kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý và Hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Bộ Tư pháp nói chung. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổng hợp số liệu, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí sau 01 tháng triển khai thực hiện để tháo gỡ, xử lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quan tâm, bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật tại các cơ quan đăng ký hộ tịch để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử...

ĐH

Các tin khác