Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3297

  • Tổng 7.448.539

Sở Tư pháp Quảng Bình triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình

16:32, Thứ Năm, 20-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) trong lĩnh vực tư pháp, ngày 19/4/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Công văn số 1274/STP-VP về việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Giám đốc Sở đã chỉ đạo Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số để triển khai thực hiện theo quy định. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ, các tổ chức, đơn vị cần chú trọng triển khai các nhiệm vụ sau: Tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với hồ sơ đề xuất cấp độ các hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức, đơn vị; áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến do tổ chức, đơn vị mình tham mưu thực hiện, bảo đảm đến cuối năm 2023 tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tối thiểu trên 30%, thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu trên 20% như đã cam kết;  thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả TTHC theo đúng quy định; hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý sử dụng nền tảng số, hợp đồng điện tử.

Kết quả thực hiện Bộ Chỉ số sẽ đánh giá chất lượng công tác chuyển đổi số của Sở Tư pháp, do đó Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cần nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong trường hợp có tiêu chí bị trừ điểm thuộc lĩnh vực tham mưu của tổ chức, đơn vị./.

Minh Hương

Các tin khác