Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2175

  • Tổng 7.121.921

Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”

15:23, Thứ Năm, 3-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”.

Mục đích của Cuộc thi nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh; là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo sân chơi cho các thế hệ thể hiện sự sáng tạo và đề xuất các ý tưởng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua video, phóng sự ngắn góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật về phòng, chống ma túy và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao văn hóa giao thông đồng thời góp phần đẩy lùi các tệ nạn ma túy; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo nguồn dữ liệu dồi dào, phong phú phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức trực quan sinh động; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tải nội dung:

+ Kế hoạch

+ Thể Lệ

+ Công văn sửa đổi Kế hoạch

+ Quyết định thành lập Ban Tổ chức

+ Công văn triển khai Cuộc thi

+ Công văn giao chỉ tiêu

Các tin khác