Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2167

  • Tổng 7.121.913

Quảng Bình phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy”

16:20, Thứ Ba, 13-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 11/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cuộc thi) ngày 12/9/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã có Công văn số 182/CV-HĐPH về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thời gian thi của Cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/10/2022 thí sinh đăng ký và thực hiện thi tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/.
Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phát động Cuộc thi, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; đôn đốc và tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi.
Đồng thời, đăng tải đường link của Cuộc thi tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (theo địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/). Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức.

ĐH

Các tin khác