Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1035

  • Tổng 7.232.205

Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 (đợt 2)

14:58, Thứ Tư, 6-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 28/09/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính đã có Công văn số 148/BTC Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 (đợt 2)

 Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh và Thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; có văn bản phát động cuộc thi tới các đơn vị thuộc, trực thuộc. Bố trí 01 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin (hoặc thành thạo về công nghệ thông tin) hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia đúng cơ quan, đơn vị, địa phương để thuận lợi trong việc xét giải tập thể.

Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Đảm bảo kết thúc cuộc thi, có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và ít nhất 40% người dân trên địa bàn tham gia.

Thời gian và cách thức tham gia cuộc thi cụ thể như sau:
- Thời gian thi: Bắt đầu từ 0h00 ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021;
- Cách thức tham gia: Truy cập Website http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn đã được đăng tải tại trang web.

ĐH

Các tin khác