Không có mẫu hiển thị
Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục...   Tin mới
Ngày 13/6/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp...
Xem tiếp
Quảng Bình phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 11/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên...
Xem tiếp
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-HĐPH ngày 11/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma...
Xem tiếp
Quảng Bình: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của...   Tin mới
Ngày 11/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma...
Xem tiếp
Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 14/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn...
Xem tiếp