Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 3081

  • Tổng 7.448.323

Danh sách các thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14:20, Thứ Hai, 27-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐPH ngày 14/9/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; căn cứ vào Thể lệ số 151/TL-BTC ngày 04/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 21/12/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 21/12/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm các cá nhân sau:

 

TT
Họ và tên
Đơn vị
Thời gian thi
Thời gian làm bài thi
Đạt giải
1.       
Phạm Quốc Đông
Công an xã Quảng Thanh, Công an Huyện Quảng Trạch
21/10/2021
62
Nhất
2.       
Nguyễn Văn Hòe
Giáo viên, Trường THCS Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
82
Nhì
3.       
Lê Thuỳ Linh
Giáo viên, Trường Tiểu học Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
28
Ba
4.       
Võ Thị Thuỳ Linh
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhân Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
45
Ba
5.       
Lê Vũ Hoàng
Học sinh, Trường THCS Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
34
Khuyến khích
6.       
Trần Văn Hải
Học sinh, Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
102
Khuyến khích
7.       
Cao Đình Anh
Học sinh, Trường THCS Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
175
Khuyến khích
8.       
Phạm Thị Thanh Xuân
Giáo viên, Trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
62
Khuyến khích
9.       
Trần Anh Kiệt
Học sinh, Trường THCS Cảnh Hoá, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
46
Khuyến khích
10. 
Trần Thị Phương Thúy
Xóm 3, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
48
Khuyến khích
11. 
Phạm Thị Hoài Thương
Giáo viên, Trường THCS Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
40
Khuyến khích
12. 
Hồ Lê Anh Tuấn
Học sinh, Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
21/10/2021
751
Khuyến khích
13. 
Mai Phương Thúy
Học sinh, Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
17/11/2021
64
Khuyến khích
14. 
Đàm Quang Vinh
Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
16/11/2021
45
Khuyến khích
15. 
Trần Nữ Quỳnh Châu
Học sinh, Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
17/11/2021
49
Khuyến khích
16. 
Trần Bảo Nguyên
Học sinh, Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
18/10/2021
28
Khuyến khích
17. 
Lê Nữ Thu Hoa
Giáo viên, Trường THCS Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
11/11/2021
60
Khuyến khích
18. 
Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
16/11/2021
45
Khuyến khích
19. 
Cao Thuý Hà
Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hòn La, Cục Hải Quan tỉnh Quảng Bình
30/11/2021
92
Khuyến khích
20. 
Lê Thị Minh Hằng
Giáo viên, Trường TH và THCS Quảng Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
30/10/2021
38
Khuyến khích
21. 
Nguyễn Trần Anh Đức
Học sinh, Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
13/10/2021
43
Khuyến khích
22. 
Phạm Thị Hồng Linh
Trường THCS Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
13/10/2021
27
Khuyến khích
23. 
Phạm Anh tuấn
Học sinh, Trường THCS Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
17/11/2021
48
Khuyến khích
24. 
Trương Thị Na
Cục Hải Quan tỉnh Quảng Bình
25/11/2021
107
Khuyến khích

Các tin khác