Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2179

  • Tổng 7.121.925

Quảng Bình: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy”

7:54, Thứ Ba, 16-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mục đích của Cuộc thi nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống ma túy.
Thông qua Cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Cơ cấu giải thưởng: gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, cụ thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 20 giải khuyến khích.
Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Nội dung thi tìm hiểu các quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn, trả lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên với nội dung về các văn bản pháp luật trong nội dung thi.
Thời gian thi bắt đầu từ bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/10/2022 và công bố kết quả sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Tùy theo tình hình thực tế để tổ chức trao giải thưởng cho thí sinh đạt giải.

Đoàn Hoà

Các tin khác