Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2514

  • Tổng 7.226.323

Thông báo ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người tập sự (Bà Bùi Ngọc Huệ)

8:22, Thứ Năm, 17-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Tư pháp nhận được Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng của bà Bùi Ngọc Huệ. Qua xem xét báo cáo kết quả tập sự, đối chiếu Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp đã ghi nhận việc hoàn thành thời gian và các nghĩa vụ của Người tập sự vào Sổ theo dõi tập sự.

 

Xem nội dung Thông báo

Các tin khác