Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2080

  • Tổng 7.121.826

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính

10:53, Thứ Năm, 20-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/4/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 677/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được một số hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã gửi đến, đặc biệt là các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn do công chức thuộc UBND cấp xã lập hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình xem xét xử lý vụ việc cho thấy một số hồ sơ lập không đúng hành vi, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhất là việc lập biên bản vi phạm hành chính chậm thời hạn theo quy định của pháp luật, do đó, không thể tiếp tục xử lý vụ việc hoặc phải chuyển lại hồ sơ cho cấp có thẩm quyền xử lý, làm ảnh hưởng đến thời hạn xử lý vụ việc và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

  Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong phạm vi chức trách, quyền hạn được giao chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, hành vi, trình tự, thủ tục theo quy định. Trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị thì phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho người có thẩm quyền đảm bảo thời hạn theo quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, hành vi, trình tự, thủ tục theo quy định; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền quá thời hạn theo quy định.

KH

Các tin khác