Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3989

  • Tổng 7.264.567

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là nội dung trọng tâm trong theo dõi thi hành pháp luật năm 2021

16:46, Thứ Hai, 17-5-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là thông tin tại Kế hoạch số 769/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đối tượng kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về an toàn thực phẩm bao gồm Sở Y tế, UBND huyện Lệ Thủy và UBND huyện Quảng Trạch. Nội dung kiểm tra, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ).
Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Qua công tác kiểm tra phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật tại địa phương.
Kế hoạch của UBND tỉnh cũng yêu cầu việc kiểm tra được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra; kết luận kiểm tra phải được đối tượng được kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đầy đủ và đúng thời hạn. Các hạn chế, thiếu sót, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận kiểm tra phải được xử lý kịp thời, đúng pháp luật.
                                                                                                Nhật Tân

Các tin khác