Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 289

  • Tổng 7.459.508

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

11:26, Thứ Sáu, 8-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 05/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm đánh giá việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.
Theo đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, chất lượng theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi tình hình thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính.
Hồng Mến
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác