Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 3615

  • Tổng 7.264.193

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định

16:14, Thứ Ba, 16-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 345/UBND-NC về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung nhiệm vụ theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021. Cụ thể là tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi tình hình THPL theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020) đã được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 06/KH-UBND; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 49/QĐ-TTg, gồm: Việc THPL về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (kiểm tra; điều tra, khảo sát; thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi THPL).
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông của sở, ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trong việc THPL về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021...
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác