Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 224

  • Tổng 7.459.443

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Quảng Bình tháng 10/2020

10:1, Thứ Năm, 5-11-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong tháng 10/2020, cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Công an gồm: 1891 vụ (1930 cá nhân; 04 tổ chức) với tổng số tiền phạt là 2.801.945.000 đồng.

Trong đó, lĩnh vực xuất, nhập cảnh 05 vụ/09 cá nhân với tổng số tiền phạt là 14.000.000 đồng; lĩnh vực trật tự xã hội 07 vụ/24 cá nhân với tổng số tiền phạt là 38.000.000 đồng; lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm 07 vụ/07 cá nhân với tổng số tiền phạt là 19.700.000 đồng; lĩnh vực quản lý cư trú 18 vụ/18 cá nhân với tổng số tiền phạt 3.600.000 đồng; lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 03 vụ/ 03 tổ chức với tổng số tiền phạt 2.000.000 đồng; lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT 02 vụ/01 cá nhân, 01 tổ chức với tổng số tiền phạt là 2.250.000 đồng; lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 01 vụ/01 cá nhân với tổng số tiền phạt là 3.000.000 đồng; lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 1.799 vụ/1.799 cá nhân với tổng số tiền phạt là 2.608.870.000 đồng; lĩnh vực khác 49 vụ/ 71 cá nhân với tổng số tiền phạt 110.525.000 đồng.
So với cùng kỳ tháng trước, số vụ vi phạm hành chính xảy ra trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Công an tỉnh tăng 217 vụ (tăng 229 cá nhân, giảm 01 tổ chức vi phạm), số tiền phạt tăng 443.223.000 đồng. Trong đó, số vụ vi phạm trong hầu hết các lĩnh vực giảm so với tháng trước, riêng lĩnh vực trật tự an toàn giao thông có số vụ vi phạm tăng 246 vụ so với tháng trước.
Ngọc Thúy
(Số liệu do Công an tỉnh cung cấp)

Các tin khác