Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 22

  • Hôm nay 3964

  • Tổng 7.264.542

Triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh

8:22, Thứ Năm, 1-4-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thanh niên, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành Luật Thanh niên.
Kế hoạch bao gồm các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên; rà soát, sửa đổi, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thanh niên; tập huấn về các nội dung của Luật, văn bản hướng dẫn quy định chi tiết Luật Thanh niên; tổ chức kiểm tra thi hành Luật Thanh niên và các Nghị định của Chính phủ...
UBND tỉnh yêu cầucác sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan và tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh.
N.Q
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác