Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2124

  • Tổng 7.121.870

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

15:50, Thứ Năm, 25-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Công văn số 1918/BTP-TGPL ngày 10/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-TGPL ngày 07/02/2024 triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 (Kế hoạch).

Trên cở sở nội dung Kế hoạch, trong 2 ngày 23 và 24/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức 2 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại xã Tiến Hóa và xã Văn Hóa của huyện Tuyên Hóa nhằm giúp người dân vùng nông thôn hiểu biết pháp luật về trợ giúp pháp lý, tiếp cận trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị tại xã Tiến Hóa ngày 23/4/2024

Toàn cảnh hội nghị tại xã Văn Hóa ngày 24/4/2024

Hội nghị đã thu hút gần 200 đại biểu tham dự. Tại các hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm giúp người dân nắm vững những nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý như: chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước, quyền được trợ giúp pháp lý, diện người được trợ giúp pháp lý và trình tự, thủ tục, hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý; cung cấp thông tin hệ thống tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để người dân nắm bắt và kịp thời tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu./.

Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước

Các tin khác