Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2429

  • Tổng 7.226.238

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

14:2, Thứ Ba, 30-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về giao Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 và Kế hoạch số 1611/KH-STP ngày 17/5/2023 của Sở Tư pháp về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023, ngày 26/5/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ làm công tác pháp chế và tham mưu công tác xây dựng pháp luật của các sở, ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong đó chú trọng vào những điểm mới về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 như: Trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản; nguồn văn bản rà soát, hệ thống hóa; xác định hiệu lực của văn bản được rà soát; kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực… Đồng thời, tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên Sở Tư pháp hướng dẫn một số kỹ năng soạn thảo, thẩm định, góp ý dự thảo văn bản QPPL và hướng dẫn một số nội dung về quy trình đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại địa phương.

Thông qua hội nghị bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh nắm vững các kiến thức, kỹ năng trong quá trình soạn thảo, xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế của địa phương trong thời gian tới.

ĐH

Các tin khác