Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2480

  • Tổng 7.226.289

Tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

15:31, Thứ Năm, 28-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về giao kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và Kế hoạch số 1308/KH-STP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021.

Ngày 27 và 28/10/2021, Sở Tư pháp tổ chức 02 Lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho đối tượng là công chức làm công tác pháp chế và công chức tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL của các sở, ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu là cần thiết đề nghị các đại biểu chủ động, tích cực thảo luận, trao đổi; tiếp thu các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan để áp dụng vào thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và xã hội tại địa phương.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung, kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL; quy trình, hình thức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL; kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và xử lý văn bản QPPL sau rà soát; quy trình lập đề nghị xây dựng nghị quyết và đánh giá tác động chính sách trong xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Báo cáo viên cùng với học viên đã trao đổi, thảo luận, hướng dẫn một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong quá trình tham mưu thực hiện những nội dung trên tại cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng và rà soát văn bản QPPL. Thông qua nội dung tập huấn, giúp cho việc củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện thể chế ở địa phương./.

Đoàn Hoà

Các tin khác