Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2531

  • Tổng 7.226.340

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

8:27, Thứ Ba, 11-5-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 670/UBND-NC ngày 29/4/2021 về việc thực hiện Chỉ số cải cách thể chế và Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

Theo đó, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương trong việc thực hiện Chỉ số cải cách thể chế và cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của địa phương; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình ban hành văn bản; thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ trong tham mưu ban hành văn bản và không đảm bảo chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tham mưu ban hành văn bản và xử lý văn bản; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 67/UBND-NC ngày 14/01/2021 về việc chấn chỉnh công tác xây dựng văn bản QPPL.
Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thường xuyên rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành nhằm kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định bất hợp lý, không khả thi, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và tham mưu UBND xử lý hoặc tham mưu UBND trình HĐND xử lý kịp thời; tiếp tục cập nhật, rà soát các văn bản cấp trên nhằm tiếp nhận nhiệm vụ do văn bản cấp trên giao địa phương ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời tham mưu UBND ban hành hoặc tham mưu UBND trình HĐND ban hành theo đúng thời hạn được giao, tạo cơ sở pháp lý, sự thống nhất, công khai, minh bạch trong quản lý và điều hành; quan tâm bố trí và bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; chú trọng kiện toàn tổ chức, người làm công tác pháp chế; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc.
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Chỉ số cải cách thể chế và cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.
N.Q
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác