Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại   Tin mới
Ban Biên tập Website Sở Tư pháp có nhận được câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email: binnguyenanh62@gmail.com Nội dung câu hỏi: Xin chào anh/chị! Em là sinh viên chuyên nghành luật, khoảng mấy tháng nữa...
Xem tiếp
Quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai   Tin mới
Ban Biên tập Website Sở Tư pháp có nhận được câu hỏi của bạn đọc có địa chỉ email: leducluan02021987@gmail.com Nội dung câu hỏi: Gia đình tôi có tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm và đã gửi đơn lên địa...
Xem tiếp
Quy định đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ   Tin mới
Bạn đọc hỏi: Pháp luật quy định đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ bao gồm những ai?
Xem tiếp
Nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam   Tin mới
Bạn đọc hỏi: Việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc như thế nào?
Xem tiếp
Quy định của pháp luật về thủ tục cấp thị thực điện tử   Tin mới
Bạ đọc hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức?
Xem tiếp