Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2139

  • Tổng 7.121.885

Nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

15:3, Thứ Ba, 18-5-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bạn đọc hỏi: Việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc như thế nào?

 

Trả lời: 

Nguyên tắc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được quy định tại Điều 3 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, bao gồm:
- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân Việt Nam; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
- Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh.
- Mọi hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Các tin khác