Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 3584

  • Tổng 7.264.162

Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Hoa Thủy

15:28, Thứ Ba, 20-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở cơ sở nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, tồn tại trong công tác tư pháp cơ sở, đặc biệt là công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch của đối tượng thanh tra (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa và thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 26/10/2022 đến ngày 28/10/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2925/QĐ-STP ngày 17/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Hoa Thuỷ.

Kết thúc thanh tra tại UBND xã Hoa Thủy, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban Kết luận thanh tra số 3565/BC-STP ngày 08/12/2022 về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND xã Hoa Thủy.

Tuyết Hà

Các tin khác