Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 258

  • Tổng 7.459.477

Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

13:43, Thứ Tư, 22-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thực hiện Quyết định số 2249/QĐ-STP ngày 05/10/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 và kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; việc thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, sơ xuất trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của đối tượng thanh tra (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành. Vừa qua, Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Kết thúc thanh tra, trên cơ sở kết quả báo cáo kết quả của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kết luận thanh tra số 2892/KL-STP ngày 16/12/2021 về việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình.

 

Tuyết Hà

Các tin khác