Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3249

  • Tổng 7.448.491

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 7/2024

15:46, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/6/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1176/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2024.

 

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, bao gồm: Luật Căn cước năm 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024; Luật Giao dịch điện tử năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Giá năm 2023; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023.

 Tuyên truyền  phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2024.

Tuyên truyền  phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo, youtobe….. trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.                                       

                                                                                 Ánh Ngọc

Các tin khác