Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1992

  • Tổng 7.121.738

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 5/2024

16:37, Thứ Ba, 7-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 26/4/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1905/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 5/2024.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân.
Triển khai tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn thông tin mạng.
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu  của chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo, youtobe….. trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị./.                                        
                                                                                 

Ánh Ngọc
 

Các tin khác