Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 3389

  • Tổng 7.443.828

Câu hỏi Đợt thi thứ tám (tháng 12.2018) Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”

17:29, Thứ Hai, 3-12-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Câu 1. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo?
A. Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
B. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
C. Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
D. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Câu 2. Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về quyền tự do kinh doanh?
A. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
B. Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
C. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.
D. Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.
Câu 3. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về thời hạn ủy quyền?
A. Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
B. Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
C. Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 02 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
D. Thời hạn ủy quyền do pháp luật quy định, nếu pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.
Câu 4. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về hoàn thành nghĩa vụ?
A. Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ.
B. Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.
C. Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho tạm hoãn thực hiện.
D. Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện.
Câu 5. Bạn hãy cho biết Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Chỉ giới đường đỏ” có nội dung như thế nào?
A. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới phần đất được xây dựng công trình.
B. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
C. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông.
D Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
Câu 6. Bạn hãy cho biết Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Chỉ giới xây dựng” có nội dung như thế nào?
A. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.
B. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính theo giấy phép xây dựng.
C. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính theo chỉ giới đường đỏ.
D. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Câu 7. Theo Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp nào sau đây, thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện?
A. Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.
B. Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
C. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
D. B và C đúng.
Câu 8. Theo Luật Đất đai năm 2013 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành được lựa chọn hình thức nào sau đây?
A. Tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại.
B. Chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.
C. Được lựa chọn một trong hai hình thức A hoặc B.
D. Chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm.
Câu 9: Nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 2016?
A. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
B. Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp;
C. Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
D. Cả A, B, C
Câu 10: Quyền của công dân trong việc tiếp cận thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 2016?
A. Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời;
B. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
C. Khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
D. Cả A, B, C
Câu 11. Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 thì độ tuổi đổi Thẻ Căn cước công dân là bao nhiêu?
A. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi;
A. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ đủ 40 tuổi;
C. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ đủ 60 tuổi;
D. Cả ba phương án trên.
Câu 12. Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 thì Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp nào?
A. Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
B. Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù;
C. Người đã chấp hành xong án phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
D. Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
Câu 13. Theo quy định Luật Tố cáo năm 2011, người tố cáo có quyền nào sau đây ?
A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo; thông báo kết quả giải quyết tố cáo.
B. Yêu cầu người bị tố cáo báo cáo giải trình về các nội dung liên quan đến việc tố cáo.
C. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.
D. Được bồi thường thiệt hại trong quá trình tố cáo.
Câu 14. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT
Ngày 30/6/2018, Anh Hoàng Văn Tuấn đến UBND xã A và trình bày với công chức tư pháp hộ tịch như sau: Anh Tuấn và chị Loan kết hôn năm 2002 và Thường trú tại: Thôn An Lộc, xã A, huyện B, tỉnh Quảng Bình. Năm 2003 anh, chị sinh được một người con trai, anh Tuấn đã đến UBND xã A đăng ký khai sinh cho con và đặt tên là Hoàng Công Nam. Do sự nhầm lẫn, khi đăng ký khai sinh anh Tuấn căn cứ vào lịch âm để khai nội dung ngày/tháng/năm sinh trong Tờ khai là: Ngày 29/02/2003 nên nội dung ngày/tháng/năm sinh trong Giấy Khai sinh của cháu Nam là 29/02/2003. Sau này, khi đi học, hồ sơ, học bạ và các giấy tờ khác đều có ngày/tháng/năm sinh là 29/02/2003. Sau khi đủ tuổi làm Thẻ Căn cước công dân mới phát hiện ra tháng 02/2003 dương lịch không có ngày 29. Do có sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký khai nên nên Anh Tuấn đề nghị UBND xã A thực hiện cải chính nội dung ngày/tháng/năm sinh trong Giấy Khai sinh của cháu Nam. Khi nghe Anh Tuấn trình bày thì công chức tư pháp - hộ tịch hướng dẫn anh Tuấn nộp hồ sơ đề nghị cải chính nội dung ngày/tháng /năm sinh trong Giấy Khai sinh của cháu Nam tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã A.
Theo anh/chị việc công chức Tư pháp - Hộ tịch hướng dẫn anh Tuấn nộp hồ sơ tại UBND xã A là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 15. Theo anh (chị) có bao nhiêu người tham gia đợt thi này ?
TẢI HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THỊ TẠI ĐÂY.

 

Các tin khác