Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3553

  • Tổng 7.264.131

Hội thảo khoa học “Quá trình hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Quảng Bình”

17:7, Thứ Năm, 24-1-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 06/02/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2018, ngày 22/01/2018 Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Quá trình hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Quảng Bình” do Thạc sĩ Nguyễn Thị Lài – TUV, Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp và trưởng các tổ chức giúp việc, phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp Quảng Bình qua các thời kỳ.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lài – TUV, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội thảo
 
Tại Hội thảo, sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, các đại biểu đã tập trung thảo luận,đóng góp nhiều ý kiến mang tính xây dựng giúp Đề tài hoàn thiện hơn.
Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp -  chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Theo đó, để hoàn chỉnh Đề tài trong thời gian tới sẽ sắp xếp lại bố cục, điều chỉnh nội dung, dung lượng hợp lý, bổ sung số liệu kết quả hoạt động của ngành Tư pháp đã thực hiện và nội dung phản ánh hệ thống chính trị của Sở nhằm xây dựng Đề tài thành một tài liệu chính thức và chính xác nhất về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Quảng Bình, đóng góp chung vào quá trình nghiên cứu lịch sử của tỉnh Quảng Bình và ngành Tư pháp Việt Nam.
Thu Hương

Các tin khác