Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 3854

  • Tổng 7.264.432

Sở Tư pháp tổ chức nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình”

11:9, Thứ Tư, 2-11-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 25A/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện năm 2015, ngày 31/10/2016, Sở Tư pháp đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình”.

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm 06 đồng chí gồm đồng chí Trần Chí Tiến, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Lê Trọng Duận, Nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh – Phản biện 1; đồng chí Nguyễn Quang Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh – phản biện 2 và 03 thành viên: đồng chí Trần Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Luyến, Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp. Buổi nghiệm thu còn có sự tham gia của đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện Phòng Khoa học cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; thành viên nhóm nghiên cứu; đại diện Phòng Phổ biến GDPL, Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp chủ nhiệm Nhiệm vụ Khoa học phát biểu tại buổi nghiệm thu
 
Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình” do đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp làm chủ nhiệm. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ gồm 3 chương: Những vấn đề lý luận về hòa giải cơ sở, tổ hòa giải và hòa giải viên; thực trạng về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; quan điểm và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở ở tỉnh Quảng Bình.
 
Đồng chí Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi nghiệm thu
 
Kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình” là nguồn dữ liệu quý, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan Tư pháp nhằm nâng chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng.
Tại buổi nghiệm thu, đã có nhiều ý kiến đánh giá phản biện của các thành viên Hội đồng khoa học nhằm hoàn thiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Sở Tư pháp, từ đó sớm đưa kết quả nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn hoạt động hòa giải ở cơ sở của tỉnh nhà trong thời gian tới. Các thành viên Hội đồng Khoa học đã bỏ phiếu với 6/6 phiếu nhất trí kết quả nghiên cứu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Sở Tư pháp là đạt yêu cầu, đề nghị Nhóm nghiên cứu nhanh chóng hoàn thiện để trình Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu của tỉnh trong thời gian tới.

Phòng PBGDPL

Các tin khác