Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 354

  • Tổng 7.459.573

Các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí luôn để người dân được tiếp cận toàn diện

14:33, Thứ Năm, 4-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) nói chung và TGPL trong các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng đã được xác định là một trong những nhóm giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện chính sách TGPL theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg đã giúp người dân được TGPL, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số và người dân ở các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tiếp cận dịch vụ TGPL miễn phí toàn diện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả.

Theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình thì Quảng Bình có 54 xã nghèo và 24 thôn, bản đặc biệt khó khăn không thuộc xã nghèo là đối tượng được thụ hưởng chính sách TGPL.
Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình với 334 vụ việc TGPL có tính chất phức tạp hoặc điển hình cho 334 người được TGPL; thực hiện hỗ trợ học phí cho 06 viên chức tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức, được hỗ trợ học phí và làm việc trong lĩnh vực TGPL tại địa phương ít nhất 02 năm kể từ thời điểm hoàn thành khóa đào tạo; tổ chức 06 hội nghị với hơn 810 người lượt người tham gia, trong đó có 114 lượt người thực hiện TGPL tham gia.
Cùng với đó, Sở Tư pháp cũng tổ chức được 199 hội nghị truyền thông về TGPL trực tiếp tại 199 điểm là thôn, bản, xã nghèo, đặc biệt khó khăn cho hơn 9.481 lượt người tham gia. Thông qua các đợt truyền thông về TGPL đã đồng thời lồng ghép thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật 193 vụ việc cho 193 người thuộc diện được TGPL; cấp phát miễn phí hơn hàng chục nghìn quyển tài liệu về TGPL cho người thuộc diện TGPL; trang bị máy móc, phương tiện hỗ trợ thiết lập đường dây nóng về TGPL; biên soạn, in ấn Đĩa CD-R có nội dung tuyên truyền về TGPL để thực hiện cấp phát cho 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh (trong đó có các xã nghèo) để phát thanh trên Đài Truyền thanh xã; thực hiện truyền thông về TGPL trên hệ thống phát thanh của 54 xã nghèo và các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo thực hiện truyền thông thường xuyên, liên tục chuyên đề về TGPL trên các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh... qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về TGPL, quyền được TGPL, hệ thống tổ chức thực hiện, người thực hiện TGPL cho người được TGPL để họ dễ dàng tiếp cận khi có nhu cầu.
Tuy nhiên, các nội dung triển khai TGPL thực hiện nhiều, đối tượng, địa bàn được hưởng các chính sách TGPL lại chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... trong khi nguồn lực hỗ trợ triển khai thực hiện chính sách TGPL còn hạn chế. Trình độ dân trí của Nhân dân ở các địa bàn thụ hưởng chính sách TGPL nhìn chung còn thấp, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại dẫn đến người dân chưa phối hợp, hợp tác với tổ chức thực hiện trong các hoạt động TGPL…
Để tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả chính sách TGPL cho người dân theo các Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh đề xuất, kiến nghị các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa, hỗ trợ các nguồn lực cho địa phương để bảo đảm triển khai thực hiện các hoạt động TGPL.
Tin rằng, thông qua việc thực hiện chính sách TGPL đó sẽ tiếp tục giúp người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân nói chung tiếp cận được các dịch vụ pháp lý miễn phí toàn diện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc trưng về lối sống, phong tục tập quán của Nhân dân trên địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, với những chính sách TGPL phù hợp sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến đời sống pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật; đồng thời tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác