Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1037

  • Tổng 7.232.207

Bản tin Tư pháp Quảng Bình (Số 119. Tháng 5 năm 2021)

13:55, Thứ Ba, 13-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Nguyễn Thị Trà Giang: Một số giải pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Nguyễn Bá Thành: Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số đề xuất, kiến nghị.
3. Trần Tiến Hải: Pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.
4. Nguyễn Nhật Vũ: Bàn về thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Tuyết Hà: Một số bất cập trong công tác bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự.
6. Nguyễn Thị Vân Anh: Năng lực chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
7. Trần Thị Thu Hiền: Quyền được pháp luật bảo vệ của người chưa thành niên phạm tội
8. Phan Thị Phương Huyền: Nội dung và hình thức PBGDL cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.
9. Hồng Bảy: Huyện Lệ Thủy tiến tới triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
10. Hoàng Minh Tiến: Một số điểm chú ý về giám hộ và đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
11. Đỗ Thị Minh Loan: Thơ: Tâm tư người Thẩm phán.
12. Lê Huấn: Thơ: Lòng tin
13. Trần DZụ:Thơ: Thượng Phong ơi
14. Nguyễn Thị Tú Anh: Tình “ảo” trả giá thật…
15. Phan Trọng Hùng: Giải đáp pháp luật
 

Các tin khác