Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 808

  • Tổng 7.231.978

Bản tin Tư pháp Quảng Bình (Số Chuyên đề Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

14:33, Thứ Hai, 5-4-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Nguyễn Ngọc Phương: Một số vấn đề cần quan tâm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
2. Nguyễn Ngọc Phương: Truyền thống 14 nhiệm kỳ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
3. Nguyễn Huệ: Tìm hiểu một số quy định khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân
4. Trương Quang Sáng: Một số quy định về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
5. Trần Hữu Thân: Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Bình
6. Trần Tiến Hải: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh
7. Trần Đình Huề: Trách nhiệm của đại biểu HĐND đối với cử tri và Nhân dân
8. Hồng Nhung: Một số quy định về công tác nhân sự chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
9. Nguyễn Tiến Nên: Những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và sự quan tâm của người đối với công tác bầu cử.
10. Lê Huấn: Thơ: Ngày hội non sông
11. Lê Huấn: Thơ: Ta đi bầu cử
12. Trà Đình Huân: Tìm hiểu quy định vận động bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân
13. Tuyết Hà: Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14. Nguyễn Thị Vân Anh: Tìm hiểu các hình thức bầu cử trên thế giới và các nguyên tắc bầu cử của Việt Nam hiện nay
15. An An: Xử lý vi phạm trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
16. Lê Thị Mỹ Hiền: Quy định về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17. Giới thiệu văn bản
 

Các tin khác