Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 1913

  • Tổng 7.225.722

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025

10:39, Thứ Tư, 31-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ pháp lý là DNNVV; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Chương trình bao gồm các nội dung, đó là: Cập nhật, quản lý, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; cập nhật dữ liệu về bản án, quyết định của tòa án; phán quyết của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp và các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp; giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các cộng tác viên tham gia mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu nội dung chương trình hỗ trợ phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của DNNVV; có sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; tránh chồng chéo, trùng lặp.
Chương trình nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm cung cấp các thông tin pháp lý, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Hội Doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thuận lợi, kịp thời.
Minh Huyền
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác