Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 2073

  • Tổng 7.225.882

Tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

11:30, Thứ Tư, 3-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Để tiếp tục phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa Sở Tư pháp với Hội Doanh nghiệp tỉnh, ngày 02/3/2021, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Tư pháp có đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở, đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở và đại diện các Phòng nghiệp vụ có liên quan. Về phía Hội Doanh nghiệp có đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Võ Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh.
 
Đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020
 
Trên cơ sở các nội dung trong chương trình phối hợp đã ký kết giữa Sở Tư pháp và Hội doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2018-2020, công tác phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực như: công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Sở Tư pháp đã được triển khai thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên của Hội doanh nghiệp đã được nâng cao… Trong 03 năm Hội Doanh nghiệp đã phối hợp với Sở Tư pháp góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Trong đó có nhiều văn bản có tác động rất lớn đến chính sách thu hút đầu tư; tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND tỉnh ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản để chỉ đạo và đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cung cấp các tài liệu pháp lý, tài liệu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án đã được phê duyệt theo quy định bằng hình thức đăng tải công khai ở chuyên mục “Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách” trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; công khai các thủ tục hành chính theo các hình thức quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu dễ dàng tiếp cận, khai thác, phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, Sở Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật đầy đủ, chính xác 100% văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Với vai trò là tổ chức đại diện cho doanh nghiệp theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi các sở, ban, ngành trả lời theo chức năng, nhiệm vụ; trong 03 năm, Hội doanh nghiệp tỉnh đã nhận được nhiều văn bản đề nghị hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các vướng mắc, khó khăn này đã được Hội Doanh nghiệp tập hợp, phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, ban, ngành có liên quan có giải pháp phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Cùng với đó, được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585 - Bộ Tư pháp) và nguồn kinh phí chi thường xuyên do UBND tỉnh cấp cho Sở Tư pháp, trong 03 năm 2018-2020, Sở Tư pháp đã hỗ trợ cho Hội Doanh nghiệp trên 80 triệu đồng để tổ chức 04 hoạt động về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.
Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có hiệu quả, hàng năm Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp đã chú trọng phối hợp rà soát, khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để xác định đúng và trúng nội dung cũng như thực trạng nhu cầu của doanh nghiệp trong vấn đề hỗ trợ pháp lý. Từ đó xây dựng chương trình, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sát với thực trạng và nhu cầu thực tế, đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp cũng như tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ bằng nhiều mô hình, giải pháp phù hợp như: tư vấn, giải đáp pháp luật trực tiếp, bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, thông qua các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh và các hình thức khác nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật hơn nữa cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp
Thông qua công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội doanh nghiệp tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật; chủ động, phòng chống rủi ro pháp lý của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…
 
Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt cho Sở Tư pháp và đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh thay mặt cho Hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
 
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta. Đồng thời Sở Tư pháp và Hội doanh nghiệp tỉnh thông qua và ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục đích là: Phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trên cơ sở cải thiện và nâng cao thứ hạng đối với 02 chỉ số do Sở Tư pháp làm đầu mối (chỉ số Tính minh bạch và chỉ số Thiết chế pháp lý) và 11 chỉ tiêu thành phần do Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp chủ trì thực hiện. Hướng dẫn các doanh nghiệp phản ánh trung thực, chính xác, khách quan, trách nhiệm về chất lượng điều hành kinh tế của địa phương tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp.
Đoàn Hoà

Các tin khác