Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2024

  • Tổng 7.121.770

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong...   Tin mới
Tính tiên phong, gương mẫu là thuộc tính của đảng viên Đảng Cộng sản, là dấu hiệu để phân biệt đảng viên với người ngoài Đảng. Trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và F.Ăng ghen viết: “Về mặt thực...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng can bộ nữ và sự vận dụng...   Tin mới
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cán bộ, sử dụng cán bộ nữ bởi Người thấy rõ tiềm năng, vai trò của phụ nữ chiếm hơn nửa dân số không chỉ là những người chăm lo hạnh phúc tổ ấm cho từng...
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Tư pháp   Tin mới
Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối vững mạnh, trong sạch, chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trở thành con người...
Xem tiếp
Học tập và làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh về “cần, kiệm,...   Tin mới
Hồ Chí Minh Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản...
Xem tiếp
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về...   Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra bản chất của tệ quan liêu, tham nhũng, nguồn gốc nguyên nhân phát sinh, phát triển của tham nhũng cũng như tính phức tạp của cuộc đấu tranh phòng chống các tệ nạn này....
Xem tiếp