Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2196

  • Tổng 7.121.942

Danh mục các văn bản pháp luật về XLVPHC

11:12, Thứ Hai, 18-9-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

   

TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành/
Ngày có HL

Trích yếu nội dung

Cơ quan soạn thảo

Văn bản sửa đổi, bổ sung (Số NĐ, ngày ban hành, ngày hiệu lực)

Ghi chú

1.    

15/2012/QH13

20/6/2012

01/7/2013

Luật xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội

 

Tải file tại đây

2.    

09/2014/UBTVQH13

20/01/2014

20/01/2014

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Quốc hội

 

Tải file tại đây

3.    

64/2013/NĐ-CP

27/6/2013
15/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Bộ KHCN

93/2014/NĐ-CP

17/10/2014

15/12/2014

Tải file tại đây

4.    

79/2013/NĐ-CP

19/7/2013
05/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bộ KH&ĐT

Hết hiệu lực

Tải file tại đây

5.    

80/2013/NĐ-CP

19/7/2013
15/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Bộ KH&CN

 

Tải file tại đây

6.    

81/2013/NĐ-CP

19/7/2013
19/7/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

  97/2017/NĐ-CP

18/8/2017

05/10/2017

Tải file tại đây

7.    

93/2013/NĐ-CP

20/8/2013
15/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Bộ GTVT

Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa hết hiệu lực bởi Nghị định số 132/2015/NĐ-CP

25/12/2015

01/7/2016

Tải file tại đây

8.    

95/2013/NĐ-CP

22/8/2013
10/10/2013

Quy định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ LĐ-TB&XH

88/2015/NĐ-CP

07/10/2015

25/11/2015

Tải file tại đây

9.    

97/2013/NĐ-CP

27/8/2013
10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

Bộ Công thương

 

Tải file tại đây

10. 

98/2013/NĐ-CP

28/8/2013
15/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Bộ Tài chính

 

Tải file tại đây

11. 

99/2013/NĐ-CP

29/8/2013  15/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Bộ KH&CN

 

Tải file tại đây

12. 

103/2013/NĐ-CP

12/9/2013
01/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Bộ NN&PTNT

 

Tải file tại đây 

13. 

105/2013/NĐ-CP

16/9/2013
01/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

 

Tải file tại đây

14. 

107/2013/NĐ-CP

20/9/2013
15/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Bộ KH&CN

 

Tải file tại đây

15. 

108/2013/NĐ-CP

23/9/2013
15/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính

 

Tải file tại đây

16. 

109/2013/NĐ-CP

24/9/2013
09/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Bộ Tài chính

49/2016/NĐ-CP

27/05/2016

01/08/2016

Tải file tại đây

17. 

110/2013/NĐ-CP

24/9/2013
11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Bộ Tư pháp

67/2015/NĐ-CP

14/8/2015

01/10/2015

Tải file tại đây

18. 

111/2013/NĐ-CP

30/9/2013
15/11/2013

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Bộ Tư pháp

56/2016/NĐ-CP

29/6/2016

15/8/2016

Tải file tại đây

19. 

112/2013/NĐ-CP

02/10/2013
17/11/2013

Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Bộ Công an

 

Tải file tại đây

20. 

115/2013/NĐ-CP

03/10/2013
18/11/2013

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Bộ Công an

 

Tải file tại đây

21. 

119/2013/NĐ-CP

09/10/2013
25/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi.

Bộ NN&PTNT

 

Tải file tại đây

22. 

120/2013/NĐ-CP

09/10/2013
22/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Bộ Quốc phòng

102/2014/NĐ-CP

10/11/2014

25/12/2014

Tải file tại đây

23. 

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013
30/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý nhà và công sở.

Bộ Xây dựng

 

Tải file tại đây

24. 

127/2013/NĐ-CP

15/10/2013
15/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính

- 100/2016/NĐ-CP

01/7/2016

01/7/2016

- 45/2016/NĐ-CP

26/05/2016

01/08/2016

Tải file tại đây

25. 

129/2013/NĐ-CP

16/10/2013
15/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Bộ Tài chính

 

Tải file tại đây

26. 

131/2013/NĐ-CP

16/10/2013
15/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ VHTT&DL

 

Tải file tại đây

27. 

134/2013/NĐ-CP

17/10/2013
01/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Bộ Công thương

 

Tải file tại đây

28. 

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013
10/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Bộ Giáo dục

79/2015/NĐ-CP

14/9/2015

01/11/2015

Tải file tại đây

29. 

139/2013/NĐ-CP

22/10/2013
08/12/2013

Quy đinh xử phạt vi phạm hành chinh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt bão

Bộ NN&PTNT

 

Tải file tại đây

30. 

142/2013/NĐ-CP

24/10/2013
15/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Bộ TN-MT

 

Tải file tại đây

31. 

144/2013/NĐ-CP

29/10/2013
15/12/2013

Quy định về xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Bộ LĐ-TB&XH

 

Tải file tại đây

32. 

147/2013/NĐ-CP

30/10/2013
15/12/2012

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Bộ GTVT

 

Tải file tại đây

33. 

148/2013/NĐ-CP

30/10/2013
15/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Bộ LĐ-TB&XH

Hết hiệu lực

Tải file tại đây

34. 

155/2013/NĐ-CP

11/11/2013
01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư

Bộ KH-ĐT

Hết hiệu lực

Tải file tại đây

35. 

157/2013/NĐ-CP

11/11/2013
25/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng , bảo về rừng và quản lý lâm sản

Bộ NN&PTNT

40/2015/NĐ-CP

27/4/2015

20/6/2015

 

Tải file tại đây

36. 

158/2013/NĐ-CP

12/11/2013
1/1/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Bộ VH-TTDL

 

Tải file tại đây

37. 

159/2013/NĐ-CP

12/11/2013
01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Bộ VH-TTDL

 

Tải file tại đây

38. 

162/2013/NĐ-CP

12/11/2013
01/01/2014

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Quốc phòng

 

Tải file tại đây

39. 

163/2013/NĐ-CP

12/11/2013
31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công thương

115/2016/NĐ-CP

08/7/2016

15/9/2016

Tải file tại đây

40. 

167/2013/NĐ-CP

12/11/2013
28/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Bộ Công an

 

Tải file tại đây

41. 

171/2013/NĐ-CP

13/11/2013
01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Bộ GTVT

Hết hiệu lực

Tải file tại đây

42. 

173/2013/NĐ-CP

13/11/2013
01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Bộ TN-MT

84/2017/NĐ-CP

18/7/2017

10/9/2017

Tải file tại đây

43. 

174/2013/NĐ-CP

13/11/2013
15/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Bộ TT&TT

 

Tải file tại đây

44. 

179/2013/NĐ-CP

14/11/2013
30/12/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ TN-MT

 

Tải file tại đây

45. 

165/2013/NĐ-CP

12/11/2013
28/12/2013

Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

Bộ Công an

 

Tải file tại đây

46. 

166/2013/NĐ-CP

12/11/2013
28/12/2013

Quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

 

Tải file tại đây

47. 

169/2013/NĐ-CP

12/11/2013
01/01/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Bộ Q.phòng

 

Tải file tại đây

48. 

176/2013/NĐ-CP

14/11/2013
31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế

65/2015/NĐ-CP

07/8/2015

01/10/2015

Tải file tại đây

49. 

178/2013/NĐ-CP

14/11/2013
31/12/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế

 

Tải file tại đây

50. 

185/2013/NĐ-CP

15/11/2013
01/01/2014

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong  hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bản hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công thương

124/2015/NĐ-CP

19/11/2015

05/01/2016

Tải file tại đây

51. 

192/2013/NĐ-CP

21/11/2013
15/01/2014

Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

 

58/2015/NĐ-CP

16/6/2015

01/8/2015

Tải file tại đây

52. 

221/2013/NĐ-CP

30/12/2013

15/02/2014

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tải file tại đây

53. 

02/2014/NĐ-CP

10/01/2014

25/02/2014

Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Bộ Công an

 

Tải file tại đây

54. 

96/2014/NĐ-CP

17/10/2014

12/12/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

 

Tải file tại đây

55. 

102/2014/NĐ-CP

10/11/2014

25/12/2014

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file tại đây

56. 

79/2015/NĐ-CP

14/09/2015

01/11/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tải file tại đây

57. 

132/2015/NĐ-CP

25/12/2015

01/7/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

 

Tải file tại đây

58. 

20/2016/NĐ-CP

30/03/2016

15/05/2016

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

 

Tải file tại đây

59. 

31/2016/NĐ-CP

 

06/05/2016

25/06/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tải file tại đây

60. 

46/2016/NĐ-CP

26/05/2016

01/08/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

 

Tải file tại đây

61. 

50/2016/NĐ-CP

01/06/2016

15/07/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tải file tại đây

62. 

95/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tải file tại đây

63. 

33/2017/NĐ-CP

03/4/2017

20/5/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file tại đây

64. 

03/2017/NĐ-CP

16/01/2017

15/3/2017

Nghị định về kinh doanh casino

Bộ Tài chính

 

Tải file tại đây

65. 

23/2017/NĐ-CP

13/3/2017

01/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Quốc phòng

 

Tải file tại đây

66. 

28/2017/NĐ-CP

20/3/2017

05/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Tải file tại đây

67. 

41/2017/NĐ-CP

05/4/2017

20/5/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô

 

Tải file tại đây

68. 

49/2017/NĐ-CP

24/4/2017

24/4/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Tải file tại đây

69. 

115/2016/NĐ-CP

08/7/2016

15/8/2016

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tải file tại đây

70. 

136/2016/NĐ-CP

09/9/2016

30/10/2016

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tải file tại đây

71. 

155/2016/NĐ-CP

18/11/2016

01/02/2017

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Tải file tại đây

72. 

 

 

 

 

 

Tải file tại đây

73. 

 

 

 

 

 

 

74. 

 

 

 

 

 

 

75. 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

 

77. 

 

 

 

 

 

 

78. 

 

 

 

 

 

 

79. 

 

 

 

 

 

 

80. 

 

 

 

 

 

 

81. 

 

 

 

 

 

 

82. 

 

 

 

 

 

 

83. 

 

 

 

 

 

 

84. 

 

 

 

 

 

 

85. 

 

 

 

 

 

 

86. 

 

 

 

 

 

 

87. 

 

 

 

 

 

 

88. 

 

 

 

 

 

 

89. 

 

 

 

 

 

 

90. 

 

 

 

 

 

 

91. 

 

 

 

 

 

 

92. 

 

 

 

 

 

 

93. 

 

 

 

 

 

 

94. 

 

 

 

 

 

 

95. 

 

 

 

 

 

 

96. 

 

 

 

 

 

 

97. 

 

 

 

 

 

 

98. 

 

 

 

 

 

 

99. 

 

 

 

 

 

 

100. 

 

 

 

 

 

 

  Phòng QLXLVPHC&TDTHPL