Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2441

  • Tổng 7.226.250

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023 và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy”

14:20, Thứ Sáu, 10-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 09/11/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023 và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (GDPL) về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy”. Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh và đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng của các tổ chức, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thông qua, thấm đẫm tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 09/11 được chọn làm Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hàng năm, Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; đề cao giá trị của pháp luật. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng này nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và mọi người tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, GDPL, tăng cường chất lượng và khả năng thực thi pháp luật; đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật…

Tại Quảng Bình, qua 11 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như mít tinh, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật… giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt quy định của pháp luật, tuân thủ, thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến đổi phức tạp, nhanh chóng và khó lường; vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi mới, vừa mang đến những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Trong bối cảnh đó, để thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước về xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng; xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; đòi hỏi cần phải tập trung đổi mới công tác này theo hướng có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và thực sự hướng về cơ sở; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội… để tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân trên địa bàn tỉnh. Để không chỉ ngày 09/11 mà mỗi ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau lời phát động của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh đã phát động đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023; đại diện Lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch cũng đã phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền phổ biến GDPL về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy” đã thông qua báo cáo kết quả Cuộc thi và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Cuộc thi.  Theo đó, sau 03 tháng phát động, từ tháng 7 - 10/2023, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, tích cực tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Có 402 tác phẩm dự thi, trên 114.000 lượt thích và trên 119.000 lượt chia sẻ. Đây là hình thức mới lần đầu tiên tổ chức trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến, GDPL. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng do Ban Giám khảo Cuộc thi chấm gồm 14 giải bao gồm 01 giải  Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân, trong đó tác phẩm “Vết trượt” của Cơ sở Cai nghiện ma túy (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã xuất sắc giành giải Nhất; đồng thời, trao 09 giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải tác phẩm được bình chọn trên Trang fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - QUẢNG BÌNH. 

Thu Hương

Hình ảnh Ban Tổ chức trao Giải thưởng do Ban Giám khảo Cuộc thi chấm:

Đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Nhất

Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Nhì

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Ba

Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Khuyến khích

Hình ảnh Ban Tổ chức trao Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải tác phẩm được bình chọn trên Trang fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - QUẢNG BÌNH 

Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Nhất

Đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Nhì

Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến GDPL tỉnh trao giải Ba

Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Khuyến khích

Các tin khác